“Pieter waardeer ik om zijn initiatief
en inzet om doelen te bereiken”
Dirk Smit

wat kunt u verwachten

De kernwaarden van ithalamus. zijn professioneel, betrokken, rationeel en eerlijk.

professioneel

Naast een goede opleiding beschikken onze consultants over de juiste vakkennis en relevante werkervaring om de werkzaamheden kwalitatief hoogstaand uit te voeren. Met een energieke en professionele werkhouding werken wij aan uw opdrachten.

betrokken

Het laten slagen van uw project en het tevreden houden van alle stakeholders is ons gezamenlijk belang. Door betrokkenheid en inzet bereiken we succes en ontstaat wederzijdse waardering. Nu maar ook in de toekomst willen we u graag blijven ondersteunen.

rationeel

Een goede samenwerking begint met de juiste communicatie. Duidelijk zijn in vakterminologie naar de technische collega’s, maar ook helder communiceren met de opdrachtgever en andere betrokken partijen.

Wanneer wij voor u aan de slag gaan met het geven van advies en het uitvoeren van werkzaamheden zullen wij vanuit onze vakkennis inhoudelijke argumenten aandragen. Daarbij wordt de menselijke factor meegenomen en zullen emotionele of politieke argumenten ook worden gewogen.

eerlijk

Vanaf het eerste contact is eerlijk en open handelen ons uitgangspunt: ithalamus. werkt volgens een no-nonsense aanpak. Dus geen dubbele bodem of kleine lettertjes.

Er worden geen producten verkocht en er is geen relatie met productleveranciers. U krijgt advies op basis van objectieve en inhoudelijke argumenten. Sterke en minder sterke producteigenschappen worden met elkaar vergeleken en benoemd. U kiest.